SK EN
Kontakt BESST tím Cenník Dokumenty Reklamní partneri FAQ BESST práca
besst foto-492.jpg

ŠTÚDIUM

Štúdium na škole je spoplatnené. Školné zahŕňa poskytovanie vzdelávania počas priamej vyučovacej činnosti podľa aktuálnych rozvrhov dieťaťa.

Školné na jeden školský rok od 1. 9. 2018 je:

 • starostlivosť o dieťa do 3 rokov : 4560 € a pozostáva z troch splátok za tri obdobia v čiastke 1520 €
 • starostlivosť o dieťa od 3 rokov: 3960 € a pozostáva z troch splátok za tri obdobia v čiastke 1320 €

Splatnosť:

 1. obdobie (09 – 12): splatnosť do 15.09.
 2. obdobie (01 – 04): splatnosť do 15.01.
 3. obdobie (05 – 08): splatnosť do 15.05.

Škola poskytuje súrodeneckú zľavu z ročného školného na dieťa, ktoré má nižšie školné:

 • na druhé dieťa vo výške 25 %
 • na tretie a každé ďalšie dieťa vo výške 50 %

Školné sa uhrádza na základe Zmluvy o poskytovania vzdelávania uzatvorenej medzi školou a rodičmi dieťaťa.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Nenávratný registračný poplatok (RP) vo výške 150 € sa rodičia na základe Zmluvy zaväzujú uhradiť najneskôr do 14 dní po podpise Zmluvy na účet školy. Registračný poplatok sa platí iba raz za celé štúdium, a to pri prvom nástupe do ktorejkoľvek školy zriadenej zriaďovateľom BESST s.r.o. Počas ďalšieho štúdia sa RP už neplatí.

STRAVA

Žiak môže v našej školskej jedálni odoberať za uvedené ceny nasledujúce jedlá:

 • desiata: 0,45 € / deň
 • olovrant: 0,35 € / deň
 • obed: 2,20 € / deň
 • ovocné šťavy: 0,50 € / deň

Platby na jednotlivé obdobia sú paušálne platby. Za jeden mesiac sa ráta s odberom stravných jednotiek v počte 20 (dní).

Strava sa uhrádza v troch splátkach za tri obdobia. Rodič si platbu za obdobie vyráta sám podľa toho, ktorý druh stravy jeho dieťa odoberá, a to nasledovne:

 1. obdobie (09 – 12): [ 20x2,20 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 20x0,50 (ovocná šťava) ] x 4 (počet mesiacov) = 280 € - splatnosť 15.09.
 2. obdobie (01 – 04): [ 20x2,20 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 20x0,50 (ovocná šťava) ] x 4 (počet mesiacov) = 280 € – splatnosť 15.01.
 3. obdobie (05 – 08) [ 20x2,20 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 20x0,50 (ovocná šťava) ] x 4 (počet mesiacov) = 280 € – splatnosť 15.05.

Strava sa uhrádza na základe prihlásenia dieťaťa na stravovanie.

UNIFORMY

Deti pripravujúce sa na povinnú školskú dochádzku navštevujú školu v školskej uniforme, ktorá pozostáva z:

 • Polokošeľa krátky rukáv - 11 €
 • Polokošeľa dlhý rukáv - 11 €
 • Mikina na zips modrá - 15 €
 • Mikina na zips modrá (100% bavlna) - 25 €
 • Mikina "V" modrá - 13 €
 • Mikina flees zelená - 15 €
 • Pulóver úplet zelený - 22 €
 • Sveter úplet zelený - 25 €
 • Vesta úplet zelená - 18 €
 • Sukňa modrá - 15 €
 • Šaty modré - 22 €
 • Nohavice modré - 15 €
 • Kravata zelená - 7 €
 • Odznak - 2 €

Predaj uniforiem prebieha na recepcii školy od 7.30 hod. do 16.00 hod. Platba sa realizuje v hotovosti.

SPÔSOB, ÚČTY A TERMÍNY PLATIEB

Pre identifikáciu Vašich platieb je dôležité, aby ste pri každej platbe vo variabilnom symbole uviedli ID žiaka, v špecifickom  symbole obdobie a rok a v predmete účel platby a meno žiaka, napr.:

* VS: 1111 (ID žiaka)
* ŠS: 012017 (obdobie a rok)
* Pozn.: školné, Kováč (účel a meno)

ID žiaka je uvedené v Zmluve o poskytovaní vzdelávania.

 

 

Prehľad platieb a termíny splatností v šk. roku 2018/2019

 
Druh platby Číslo účtu Splatnosť 1. obdobie Splatnosť 2. obdobie Splatnosť 3. obdobie
ŠkolnéSK16 7500 0000 0040 1384 5596 15.09. 15.01. 15.05.
Školská stravaSK56 7500 0000 0040 1427 5265 15.09. 15.01.15.05.