SK EN
Rozvrh krúžkov Krúžky
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
09:00 - 10:00
Cvičenie proti plochým nohám
Lego MIntuitive 2 Dance practice Workshops Chess
13:00 - 13:30
Metóda dobrého štartuMetóda dobrého štartu
Lego MIntuitive 2 Dance practice Workshops Chess
13:00 - 14:00
Zábavná veda Ľudovo-dramatický krúžok Športovo-pohybová príprava
Baletná príprava Výtvarný krúžok Hra na zobcovú flautu
Montessori dielničky Knižný klub
Baseballová príprava
Leg o MIntuitive 2 Dance practice Workshops Chess
14:00 - 14:45
Hip-Hop

Pondelok

13:00 - 13:30
Metóda dobrého štartu

Utorok

13:00 - 13:30
Metóda dobrého štartu

Streda

13:00 - 14:00
Zábavná veda
Baletná príprava
Montessori dielničky
Baseballová príprava

Štvrtok

13:00 - 14:00
Ľudovo-dramatický krúžok
Výtvarný krúžok

Piatok

09:00 - 10:00
Cvičenie proti plochým nohám
13:00 - 14:00
Športovo-pohybová príprava
Hra na zobcovú flautu
Knižný klub
14:00 - 14:45
Hip-Hop